Slovník pojmov

Zadajte konkrétny termín, ktorý chcete vysvetliť, alebo hľadajte podľa abecedy.

D

Dátum splatnosti

Je deň, kedy by mala byť splátka pripísaná na náš účet.

Disponibilný zostatok

Je objem finančných prostriedkov, ktoré máte aktuálne k dispozícii na úverovom účte na čerpanie revolvingového úveru. Je to úverový rámec znížený o sumu už uskutočnených čerpaní.

Dlh

Je povinnosť určitej osoby (dlžníka) plniť záväzok (napr. zaplatiť) inej osobe (veriteľovi).

Dlžník

Je (okrem iného) fyzická alebo právnická osoba, ktorej finančná inštitúcia poskytla úver. Táto osoba je na základe úverovej zmluvy povinná vrátiť úver (teda istinu) a zaplatiť úroky a prípadné ďalšie poplatky.

Doba trvania úverovej zmluvy

Vyjadruje dohodnutú dobu, po ktorú budete úver splácať. Tento parameter úveru je zakotvený v úverovej zmluve.

Doklad totožnosti

Je nutný na vašu identifikáciu. Občan Slovenskej republiky vždy predkladá platný občiansky preukaz a prípadne druhý doklad totožnosti. Akceptujeme vodičský preukaz alebo cestovný pas, rodný list či zbrojný preukaz. Cudzinec predkladá doklad o trvalom pobyte na území SR.

Doplnkové služby

Sú nepovinné služby, ktoré si môžete za poplatok dohodnúť ku svojmu úveru.

Držiteľ karty

Je majiteľ karty, ktorý je ako jediný oprávnený kartu používať.

Úverové podmienky priamo pre Vás

Kód nájdete nad logom v ľavom hornom rohu vašej zmluvy
Kde nájdem kód zmluvy?Kód nájdete nad logom v ľavom hornom rohu vašej zmluvy

Slovník pojmov

V Slovníku pojmov nájdete výrazy týkajúce sa všetkých produktov, ktoré vám ponúkame:

Prejsť na slovník pojmov

Kontakty

  • Klientska linka
    0850|11|11|18
  • Klientska linka auto
    033|776|74|04
Zobrazit všetky kontakty