Slovník pojmov

Zadajte konkrétny termín, ktorý chcete vysvetliť, alebo hľadajte podľa abecedy.

D

Disponibilný zostatok

Je objem finančných prostriedkov, ktoré má klient aktuálne k dispozícii pre čerpanie revolvingového úveru. Je to úverový rámec znížený o čiastku už uskutočnených transakcií. Disponibilný zostatok sa každou mesačnou aj mimoriadnou splátkou zväčšuje. Napr. ak je úverový rámec 500 € a klient si už kúpil tovar za 400 €, je disponibilný zostatok 100 €.

Súvisiace pojmy: Clubcard kreditná karta, Debetná karta, Držiteľ karty, Embosovaná karta, Kreditná karta, Kreditná karta Home Credit, Kreditná karta Českej poisťovne Slovensko, Nákupná karta Premia, Platobná (banková) karta, Premia karta Broker Consulting, Premia karta Českej poisťovne, Revolvingový úver, Strieborná karta Home Credit, Úrok, Úroková sadzba, Úverová karta, Úverový produkt, Úverový rámec, Úverový účet

Dlžník

Je fyzická alebo právnická osoba, ktorej finančná inštitúcia poskytla úver. Táto osoba je na základe úverovej zmluvy povinná pôžičku splatiť (vrátane úrokov, prípadne úrokov z omeškania, poplatku z omeškania a pod.)

Súvisiace pojmy: Bonita, Čerpanie úveru, Dlh, Doba trvania úveru, Hotovostný úver, Inkaso, Istina, Kreditná karta, Nákup na splátky, Nulové navýšenie, Oddĺženie / osobný bankrot, Platobná schopnosť, Pohľadávka, Predčasné splatenie, RPMN, Zmluvná pokuta, Splátka, Splátkový kalendár, Splatnosť, SOLUS, Spotrebiteľský úver, Úverový produkt, Veriteľ, Výška úveru, Záruka spokojnosti

Doba trvania úveru

Vyjadruje dohodnutú dobu, po ktorú bude klient úver splácať. Tento parameter úveru je zakotvený v zmluve. Výnimkou je revolvingový úver, ktorého dĺžku nemožno vopred určiť.

Súvisiace pojmy: Bonita, Čerpanie úveru, Dlh, Hotovostný úver, Kreditná karta, Nákup na splátky, Predčasné splatenie, Splátka, Splátkový kalendár, Splatnosť, Spotrebiteľský úver, Úverový produkt, Veriteľ, Výška úveru, Záruka spokojnosti

Doklad totožnosti

Je potrebný na vybavenie formalít spojených s úverom. Občan Slovenskej republiky vždy predkladá platný občiansky preukaz a druhý doklad totožnosti. Home Credit akceptuje vodičský preukaz alebo cestovný pas, rodný list alebo zbrojný preukaz.

Súvisiace pojmy: Bezúčelový (neúčelový) úver, Čerpanie úveru, Dlžník, Držiteľ karty, Hotovostný úver, Ideal Credit, Nákup na splátky, Spotrebiteľský úver, Účelový úver, Úver

Úverové podmienky priamo pre Vás

Kód nájdete nad logom v ľavom hornom rohu vašej zmluvy
Kde nájdem kód zmluvy?Kód nájdete nad logom v ľavom hornom rohu vašej zmluvy

Slovník pojmov

V Slovníku pojmov nájdete výrazy týkajúce sa všetkých produktov, ktoré vám ponúkame:

Prejsť na slovník pojmov

Kontakty

  • Klientska linka
    0850|11|11|18
  • Klientska linka auto
    033|776|74|04
Zobrazit všetky kontakty