Slovník pojmov

Zadajte konkrétny termín, ktorý chcete vysvetliť, alebo hľadajte podľa abecedy.

M

Medifin

Je spotrebiteľský úver určený na financovanie nadštandardných zdravotných zákrokov a pomôcok. Je poskytovaný na celkovú sumu ceny zákroku alebo iba na dofinancovanie časti ceny, ktorá nie je hradená zdravotnou poisťovňou.

Súvisiace pojmy: Nákup na splátky, Spotrebiteľský úver, Účelový úver, Úver

Mesačné splátky

Začína klient splácať, akonáhle čerpá úver. Jedná sa buď: oo pevne danú čiastku (uvedenú v úverovej zmluve) o alebo percento z úverového rámca na revolvingovom úvere o prípadne percento z vyčerpanej čiastky u kreditnej karty. Napr. ak je úverový rámec 700 € a splátka je 4% z úverového rámca, potom mesačná splátka činí konštantne 28 €.

Súvisiace pojmy: Čerpanie úveru, Dlh, Doba trvania úveru, Hotovostný úver, Inkaso, Istina, Kreditná karta, Mimoriadna splátka, Nákup na splátky, Platobná schopnosť, Pohľadávka, Predčasné splatenie, RPMN, Splátka, Splátkový kalendár, Splatnosť, Spotrebiteľský úver, Úverový produkt, Veriteľ, Výška úveru, Záruka spokojnosti, Zmena výšky splátok

Mimoriadna splátka

Mesačnú splátku je možné u revolvingových úverov kedykoľvek bez ďalších poplatkov zvýšiť o mimoriadnu splátku, ktorá zvyšuje disponibilnú čiastku a znižuje úverové zaťaženie klienta.

Súvisiace pojmy: Čerpanie úveru, Dlh, Doba trvania úveru, Hotovostný úver, Inkaso, Istina, Kreditná karta, Mesačné splátky, Nákup na splátky, Platobná schopnosť, Pohľadávka, Predčasné splatenie, RPMN, Splátka, Splátkový kalendár, Splatnosť, Spotrebiteľský úver, Úverový produkt, Veriteľ, Výška úveru, Záruka spokojnosti, Zmena výšky splátok

Úverové podmienky priamo pre Vás

Kód nájdete nad logom v ľavom hornom rohu vašej zmluvy
Kde nájdem kód zmluvy?Kód nájdete nad logom v ľavom hornom rohu vašej zmluvy

Slovník pojmov

V Slovníku pojmov nájdete výrazy týkajúce sa všetkých produktov, ktoré vám ponúkame:

Prejsť na slovník pojmov

Kontakty

  • Klientska linka
    0850|11|11|18
  • Klientska linka auto
    033|776|74|04
Zobrazit všetky kontakty