Slovník pojmov

Zadajte konkrétny termín, ktorý chcete vysvetliť, alebo hľadajte podľa abecedy.

O

Oddĺženie / osobný bankrot

Je spôsob riešenia úpadku, ktorý bol do slovenského právneho poriadku zavedený insolvenčným zákonom. Jedná sa o krajný spôsob riešenia platobnej neschopnosti nepodnikateľov. Nesmie ísť teda o dlhy z podnikania. O oddĺzení rozhoduje súd na základe prísnych podmienok, a nie vždy ho povolí. Dlžník musí mať speňažiteľný majetok a tiež pravidelný zdroj príjmov, ktorý bude stačiť na zaplatenie aspoň minimálne zákonom stanovenej časti dlhu.

Súvisiace pojmy: Bonita, Dlh, Dlžník, Istina, Mesačné splátky, Zmluvná pokuta, SOLUS, Splátka, Splátkový kalendár, Splatnosť, Upomienka, Úrok, Úroková sadzba, Úverová zmluva, Úverové podmienky, Veriteľ

Overený mobil

Telefónne číslo mobilu, na ktorý sú odosielané SMS správy s overovacími kódy pre potvrdenie operácií v Správcovi financií.

Úverové podmienky priamo pre Vás

Kód nájdete nad logom v ľavom hornom rohu vašej zmluvy
Kde nájdem kód zmluvy?Kód nájdete nad logom v ľavom hornom rohu vašej zmluvy

Slovník pojmov

V Slovníku pojmov nájdete výrazy týkajúce sa všetkých produktov, ktoré vám ponúkame:

Prejsť na slovník pojmov

Kontakty

  • Klientska linka
    0850|11|11|18
  • Klientska linka auto
    033|776|74|04
Zobrazit všetky kontakty