Slovník pojmov

Zadajte konkrétny termín, ktorý chcete vysvetliť, alebo hľadajte podľa abecedy.

P

p. a.

(Z lat. Per annum, čo znamená ročný, za rok) - pri úvere značí úrokovú sadzbu za jeden rok. V prípade, že splátkové obdobia sú kratšie ako jeden rok, delí sa úroková sadzba pa počtom týchto období v roku. Napríklad za tri mesiace je to úrok pa delený štyrmi.

PIN

(Personal identification number) je osobné identifikačné číslo, ochranný prvok platobných kariet. Používa sa spravidla pri výbere hotovosti z bankomatu a pri platbe u obchodníka.

Platobná (banková) karta

Je moderný platobný nástroj, ktorý nahrádza hotovosť a umožňuje zákazníkovi prístup k peniazom na účte, t. j. výber hotovosti z účtu prostredníctvom bankomatov, bezhotovostné platenie za tovar a služby u obchodníkov a uskutočňovanie transakcií na internete.

Platobná schopnosť

Je schopnosť klienta hradiť práve splatné záväzky voči veriteľovi.

pm

(Z lat. Per menšie, čo znamená mesačnú, za mesiac) - pri úvere značí mesačnú úrokovú sadzbu.

Pohľadávka

Predstavuje nárok veriteľa na určité plnenie zo strany klienta.

Poistenie

Je vzťah, pri ktorom na seba poisťovňa preberá záväzok, že poistenému zaplatí ujmu, ktorá mu vznikne za podmienok uvedených v poistnej zmluve. Tento záväzok sa realizuje za úplatu - poistné.

Poistenie proti zneužitiu karty

Ponúka Home Credit prostredníctvom poisťovne ku všetkým kreditným kartám za 0,60 € mesačne. Okrem finančnej škody vzniknutej zneužitím karty poskytuje tiež náhradu škody za stratené či odcudzené kľúče a osobné doklady (občiansky preukaz, vodičský preukaz, pas a povolenie na pobyt cudzinca). Poistenie výdavkov ponúka Home Credit k nákupu na splátky, k hotovostným pôžičkám i kartám. Klientom ho poisťovňa plní v prípade nepriaznivej životnej udalosti, ako je dlhodobá práceneschopnosť, strata zamestnania či ukončenie podnikania, priznanie invalidity alebo smrti. Poistné plnenie z daného poistenia vypláca poisťovňa priamo klientovi, ktorý sa podľa svojho uváženia rozhodne, ako ich použije.

Súvisiace pojmy: Aktivácia karty, Bankomat (ATM), Bezhotovostná platba, Blokácia karty, Clubcard kreditná karta, Co-brandová kreditná karta (Premia karta), Debetná karta, Držiteľ karty, Embosovaná karta, Kreditná karta, Kreditná karta Home Credit, Kreditná karta Českej poisťovne Slovensko, Nákupná karta Premia, PIN, Platobná (banková) karta, Premia karta Broker Consulting, Premia karta Českej poisťovne, Prémiové konto, Strieborná karta Home Credit, Úverová karta, Úverový produkt

Poistná udalosť

Je náhodná skutočnosť, s ktorou je spojená povinnosť poisťovateľa vyplatiť poistné plnenie.

Poistné krytie (plnenie)

Je zmluvne dohodnutá suma, ktorú poisťovňa klientovi vyplatí, pokiaľ dôjde k poistnej udalosti.

Poplatok

Je peňažná suma, ktorá je pravidelne (najčastejšie mesačne) vyberaná za určitú službu (napr. poplatok za výber z bankomatu, vedenie účtu a podobne).

Súvisiace pojmy: Bankomat (ATM), Blokácia karty, Kreditná karta, Predčasné splatenie, Spotrebiteľský úver, Úver

Pošta

Je štátny podnik prevádzkujúci poštové služby v SR. Na 1 500 pobočkách pošty je možné požiadať aj o Hotovostný úver Home Creditu. Klient oň môže požiadať priamo na pobočke pošty, na základe občianskeho preukazu a vyplnenej žiadosti o úver. Peniaze sú klientovi vyplatené prevodom na účet alebo vyplatené v hotovosti na pošte.

Súvisiace pojmy: Úver, Úverový produkt

Predčasné splatenie

Je mimoriadne splatenie časti alebo celého úveru ešte pred ukončením doby trvania zmluvy. Home Credit zaručuje klientom predčasné splatenie všetkých poskytovaných úverov bez dodatočných poplatkov. Výška poplatku pre predčasné splatenie úveru na automobily je uvedená v úverových zmluvných podmienkach, ktoré sú súčasťou úverovej zmluvy.

Premia karta Broker Consulting

Je co-brandová kreditná karta určená klientom nezávislej konzultantskej firmy Broker Consulting. Jej držiteľ získava za každý nákup 1% z hradenej čiastky späť na svoje prémiové konto, ktoré sa mu prevádzajú na ČP Invest. Ďalej potom až 10% z hodnoty nákupu na prémiové konto a k tomu až 15% okamžité zľavy na tovar v sieti obchodov Premia. Možno s ňou bez poplatkov platiť u nás i v zahraničí, uskutočňovať transakcie na internete a vyberať hotovosť z bankomatov po celom svete. Klienti môžu pravidelne využívať bezúročné obdobie v dĺžke až 51 dní.

Súvisiace pojmy: Aktivácia karty, Bankomat (ATM), Bezhotovostná platba, Bezúročné obdobie, Blokácia karty, Clubcard kreditná karta, Co-brandová kreditná karta (Premia karta), Debetná karta, Disponibilný zostatok, Držiteľ karty, Embosovaná karta, Kreditná karta, Kreditná karta Home Credit, Kreditná karta Českej poisťovne Slovensko, Nákupná karta Premia, PIN, Platobná (banková) karta, Poistenie proti zneužitiu karty, Premia karta Českej poisťovne, Prémiové konto, Revolvingový úver, Sieť Premia, Strieborná karta Home Credit, Úrok, Úroková sadzba, Úverová karta, Úverový produkt, Úverový rámec, Úverový účet, Vernostný program Premia

Premia karta Českej poisťovne

Je co-brandová kreditná karta, ktorej držiteľ získava za každý nákup 1% z hradenej čiastky späť na svoje prémiové konto. Prémiové koruny môžu klienti vyčerpať na produkty Českej poisťovne - napr. penzijné pripoistenie, životné poistenie alebo povinné ručenie. Ďalej potom klient získava až 10% z hodnoty nákupu na prémiové konto ak tomu až 15% okamžité zľavy na tovar v sieti obchodov Premia. Možno s ňou bez poplatkov platiť u nás i v zahraničí, uskutočňovať transakcie na internete a vyberať hotovosť z bankomatov po celom svete. Klienti môžu pravidelne využívať bezúročné obdobie v dĺžke až 51 dní.

Súvisiace pojmy: Aktivácia karty, Bankomat (ATM), Bezhotovostná platba, Bezúročné obdobie, Blokácia karty, Clubcard kreditná karta, Co-brandová kreditná karta (Premia karta), Debetná karta, Disponibilný zostatok, Držiteľ karty, Embosovaná karta, Kreditná karta, Kreditná karta Home Credit, Kreditná karta Českej poisťovne Slovensko, PIN, Nákupná karta Premia, Platobná (banková) karta, Poistenie proti zneužitiu karty, Premia karta Broker Consulting, Prémiové konto, Revolvingový úver, Sieť Premia, Strieborná karta Home Credit, Úrok, Úroková sadzba, Úverová karta, Úverový produkt, Úverový rámec, Úverový účet, Vernostný program Premia

Prémiové konto

Súvisí s Premia kartou. Ak s ňou klient platí, získava na svoje konto prémiové koruny, ktoré môže po nazbieraní určitého množstva buď minúť za tovar a služby, alebo využiť na úhradu služieb u obchodných partnerov (napr. úhrada poistných produktov u Českej poisťovne a pod.)

Súvisiace pojmy: Co-brandová kreditná karta (Premia karta), Držiteľ karty, Nákupná karta Premia, Premia karta Českej poisťovne, Sieť Premia, Vernostný program Premia

Príkaz k úhrade

Je úkon, ktorým majiteľ účtu požaduje od banky vykonanie určitej platby z jeho účtu na účet iného subjektu. Od tohto príkazu je odvodený tzv. trvalý príkaz na úhradu, ktorým sa z účtu prevádza opakovane rovnaká čiastka.

Úverové podmienky priamo pre Vás

Kód nájdete nad logom v ľavom hornom rohu vašej zmluvy
Kde nájdem kód zmluvy?Kód nájdete nad logom v ľavom hornom rohu vašej zmluvy

Slovník pojmov

V Slovníku pojmov nájdete výrazy týkajúce sa všetkých produktov, ktoré vám ponúkame:

Prejsť na slovník pojmov

Kontakty

  • Klientska linka
    0850|11|11|18
  • Klientska linka auto
    033|776|74|04
Zobrazit všetky kontakty