Slovník pojmov

Zadajte konkrétny termín, ktorý chcete vysvetliť, alebo hľadajte podľa abecedy.

R

Revolvingový úver

čerpá klient opakovane prostredníctvom úverovej karty, a to až do výšky dohodnutého úverového rámca. Každým nákupom sa táto suma znižuje, každou splátkou sa naopak prostriedky na ďalšie využitie zvyšujú.

RPMN

Ročnou percentuálnou mierou nákladov na spotrebiteľský úver sa rozumejú celkové náklady spotrebiteľského úveru pre spotrebiteľa vyjadrené ako ročné percento z celkovej výšky spotrebiteľského úveru.

Ručenie

Je jedným zo zaisťovacích prostriedkov, ktorý spočíva v povinnosti uspokojiť pohľadávku veriteľa v prípade, že tak neurobí klient. Ručenie je zaisťovacím vzťahom nie medzi klientom a veriteľom, ale medzi veriteľom a treťou osobou - ručiteľom.

Ručiteľ

Je osoba poskytujúca ručenia (berie na seba voči veriteľovi záväzok, že pohľadávku uhradí, ak tak neurobí klient).

Úverové podmienky priamo pre Vás

Kód nájdete nad logom v ľavom hornom rohu vašej zmluvy
Kde nájdem kód zmluvy?Kód nájdete nad logom v ľavom hornom rohu vašej zmluvy

Slovník pojmov

V Slovníku pojmov nájdete výrazy týkajúce sa všetkých produktov, ktoré vám ponúkame:

Prejsť na slovník pojmov

Kontakty

  • Klientska linka
    0850|11|11|18
  • Klientska linka auto
    033|776|74|04
Zobrazit všetky kontakty