Slovník pojmov

Zadajte konkrétny termín, ktorý chcete vysvetliť, alebo hľadajte podľa abecedy.

V

Variabilný symbol

Je číselný údaj slúžiaci na identifikáciu platby.

Veriteľ

Je fyzická alebo právnická osoba poskytujúca úver v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo osoba, ktorá má pohľadávku voči dlžníkovi.

Výpis z úverového účtu

Je doklad, ktorý dostávate pravidelne každý mesiac, keď začnete čerpať revolvingový úver. Na výpise je uvedená výška mesačnej splátky, začiatočný stav účtu, pohyby v mesiaci, disponibilný zostatok atď.

Výška úveru

Je suma, ktorú ste si od nás požičali.

Úverové podmienky priamo pre Vás

Kód nájdete nad logom v ľavom hornom rohu vašej zmluvy
Kde nájdem kód zmluvy?Kód nájdete nad logom v ľavom hornom rohu vašej zmluvy

Slovník pojmov

V Slovníku pojmov nájdete výrazy týkajúce sa všetkých produktov, ktoré vám ponúkame:

Prejsť na slovník pojmov

Kontakty

  • Klientska linka
    0850|11|11|18
  • Klientska linka auto
    033|776|74|04
Zobrazit všetky kontakty