Slovník pojmov

Zadajte konkrétny termín, ktorý chcete vysvetliť, alebo hľadajte podľa abecedy.

Vše

Akontácia

Je čiastočná platba vopred v prípade čerpania účelového úveru alebo lízingu. Jedná sa o prvú, väčšinou navýšenú platbu. Je uvádzaná v percentách z celkovej ceny zaobstaranej veci. Spravidla sa pohybuje od 10% vyššie.

Súvisiace pojmy: Auto úver, Čerpanie úveru, Ideal Credit, Nulové navýšenie, Účelový úver

Aktivácia karty

Je proces, ktorým si držiteľ karty sprístupní služby, ktoré karta ponúka. Aktivácia kariet vydávaných Home Creditom je zadarmo a prebieha telefonicky na aktivačnom čísle Home Creditu (číslo telefonickej linky je 0850 111 161 pre Striebornú kartu a Kreditnú kartu Home Credit, 0850 003 020 pre Premia karty).

Súvisiace pojmy: Bezhotovostná platba, Bezúročné obdobie, Blokácia karty, Clubcard kreditná karta, Co-brandová kreditná karta (Premia karta), Debetná karta, Držiteľ karty, Embosovaná karta, Kreditná karta, Kreditná karta Home Credit, Kreditná karta Českej poisťovne Slovensko, Nákupná karta Premia, PIN, Platobná (banková) karta, Poistenie proti zneužitiu karty, Premia karta Broker Consulting, Premia karta Českej poisťovne, Revolvingový úver, Strieborná karta Home Credit, Úverová karta

Auto úver

Je úver, ktorý ponúka Home Credit na financovanie nákupu nového alebo ojazdeného vozidla. Výhodou týchto produktov je možnosť nulovej akontácie, variabilná dĺžka splácania od dvoch do siedmich rokov a pevná výška mesačných splátok podľa dohodnutého splátkového kalendára. Uzavretie úverovej zmluvy prebieha rýchlo a jednoducho priamo v mieste, kde si klient automobil vybral.

Súvisiace pojmy: Akontácia, Ideal Credit, Účelový úver, Poistenie

Bezhotovostná platba

Je platba iným spôsobom než hotovými peniazmi, napríklad prostredníctvom platobnej karty u obchodníka, prevody peňazí pomocou internetového bankovníctva (trvalý príkaz nastavený pre mesačné splátky) a pod.

Súvisiace pojmy: Clubcard kreditná karta, Co-brandová kreditná karta (Premia karta), Debetná karta, Disponibilný zostatok, Držiteľ karty, Embosovaná karta, Inkaso, Kreditná karta, Kreditná karta Home Credit, Kreditná karta Českej poisťovne Slovensko, Nákupná karta Premia, Platobná (banková) karta, Premia karta Broker Consulting, Premia karta Českej poisťovne, Príkaz k úhrade, Transakcia, Úverová karta

Bezúčelový (neúčelový) úver

Je druh úveru, ktorý môže klient využiť k ľubovoľnému účelu, nečerpá ho pre financovanie konkrétneho tovaru alebo služieb. Jedná sa napríklad o hotovostný úver.

Súvisiace pojmy: Čerpanie úveru, Dlh, Dlžník, Doba trvania úveru, Hotovostný úver, Istina, Mesačné splátky, Mimoriadna splátka, Nezaistený úver, Platobná schopnosť, Pohľadávka, Predčasné splatenie, Splátka, Splátkový kalendár, Splatnosť, Telefónna pôžička, Úrok, Úroková sadzba, Úver, Záruka spokojnosti, Zmena výšky splátok

Bezúročné obdobie

Ako už samotný názov napovedá, ide o obdobie, počas ktorého klient v prípade, že vráti všetky vyčerpané peniaze, neplatí žiadne peniaze navyše. Hoci bezúročné obdobie je predovšetkým výhodou kreditných kariet (kreditné karty Home Credit majú bezúročné obdobie až 51 dní), aj u nákupov na splátky či hotovostných úverov môže byť toto obdobie nastavené. U týchto typov úverov sa bezúročné obdobie spravidla pohybuje od 1 až do 12 mesiacov. Bezúročné obdobie sa nevzťahuje na autoúvery.

Súvisiace pojmy: Co-brandová kreditná karta (Premia karta), Debetná karta, Držiteľ karty, Embosovaná karta, Kreditná karta, Kreditná karta Home Credit, Kreditná karta Českej poisťovne Slovensko, Nákupná karta Premia, Platobná (banková) karta, Premia karta Broker Consulting, Premia karta Českej poisťovne, Revolvingový úver, Strieborná karta Home Credit, Úrok, Úroková sadzba, Úverová karta

Blokácia karty

Je proces, ktorým sa znemožní používanie platobnej karty. Karta je potom blokovaná pre všetky platobné transakcie, transakcie na internete aj výbery z bankomatu. Blokáciou karty sa zabraňuje jej zneužitiu potom, čo klient kartu stratil, alebo mu ju niekto odcudzil.

Súvisiace pojmy: Clubcard kreditná karta, Co-brandová kreditná karta (Premia karta), Debetná karta, Držiteľ karty, Embosovaná karta, Kreditná karta, Kreditná karta Home Credit, Kreditná karta Českej poisťovne Slovensko, Nákupná karta Premia, Platobná (banková) karta, Poistenie, Poistenie proti zneužitiu karty, Poistná udalosť, Premia karta Broker Consulting, Premia karta Českej poisťovne, Strieborná karta Home Credit, Úverová karta

Clubcard kreditná karta

Clubcard kreditná karta je co-brandová kreditná karta, ktorú Home Credit vydáva v rámci Tesco finančných služieb. Môžete ju využívať pri svojich každodenných nákupoch a zbierať body na konto Clubcard, ktorými si zlacníte Vaše budúce nákupy v Tesco. Tieto body Vám budú každé tri mesiace automaticky zaslané poštou v podobe peňažných poukážok na nákup v obchodoch Tesco. Vydanie karty je zdarma, bezúročné obdobie je až 51 dní.

Súvisiace pojmy: Aktivácia karty, Bankomat (ATM), Bezhotovostná platba, Bezúročné obdobie, Blokácia karty, Co-brandová kreditná karta (Premia karta), Debetná karta, Disponibilný zostatok, Držiteľ karty, Embosovaná karta, Kreditná karta, Kreditná karta Home Credit, Kreditná karta Českej poisťovne Slovensko, Nákupná karta Premia, PIN, Platobná (banková) karta, Poistenie proti zneužitiu karty, Premia karta Broker Consulting, Premia karta Českej poisťovne, Revolvingový úver, Strieborná karta Home Credit, Úrok, Úroková sadzba, Úverová karta, Úverový produkt, Úverový rámec, Úverový účet

Co-brandová kreditná karta (Premia karta)

Je karta, ktorú vydáva Home Credit v spolupráci s obchodnými partnermi. Okrem klasických služieb kreditnej karty (výber hotovosti z bankomatu, transakcie na internete či platba u predajcu) získava jej držiteľ za platby uskutočnené danou kartou ďalšie benefity - rôzne zľavy, výhody či bonusové body, ktoré môže premeniť za konkrétny tovar či zľavu u partnera siete Premia .

Súvisiace pojmy: Aktivácia karty, Bankomat (ATM), Bezhotovostná platba, Bezúročné obdobie, Blokácia karty, Clubcard kreditná karta, Debetná karta, Disponibilný zostatok, Držiteľ karty, Embosovaná karta, Kreditná karta, Kreditná karta Home Credit, Kreditná karta Českej poisťovne Slovensko, Nákupná karta Premia, PIN, Platobná (banková) karta, Poistenie proti zneužitiu karty, Premia karta Broker Consulting, Premia karta Českej poisťovne, Prémiové konto, Revolvingový úver, Sieť Premia, Strieborná karta Home Credit, Úrok, Úroková sadzba, Úverová karta, Úverový produkt, Úverový rámec, Úverový účet, Vernostný program Premia

Disponibilný zostatok

Je objem finančných prostriedkov, ktoré má klient aktuálne k dispozícii pre čerpanie revolvingového úveru. Je to úverový rámec znížený o čiastku už uskutočnených transakcií. Disponibilný zostatok sa každou mesačnou aj mimoriadnou splátkou zväčšuje. Napr. ak je úverový rámec 500 € a klient si už kúpil tovar za 400 €, je disponibilný zostatok 100 €.

Súvisiace pojmy: Clubcard kreditná karta, Debetná karta, Držiteľ karty, Embosovaná karta, Kreditná karta, Kreditná karta Home Credit, Kreditná karta Českej poisťovne Slovensko, Nákupná karta Premia, Platobná (banková) karta, Premia karta Broker Consulting, Premia karta Českej poisťovne, Revolvingový úver, Strieborná karta Home Credit, Úrok, Úroková sadzba, Úverová karta, Úverový produkt, Úverový rámec, Úverový účet

Dlžník

Je fyzická alebo právnická osoba, ktorej finančná inštitúcia poskytla úver. Táto osoba je na základe úverovej zmluvy povinná pôžičku splatiť (vrátane úrokov, prípadne úrokov z omeškania, poplatku z omeškania a pod.)

Súvisiace pojmy: Bonita, Čerpanie úveru, Dlh, Doba trvania úveru, Hotovostný úver, Inkaso, Istina, Kreditná karta, Nákup na splátky, Nulové navýšenie, Oddĺženie / osobný bankrot, Platobná schopnosť, Pohľadávka, Predčasné splatenie, RPMN, Zmluvná pokuta, Splátka, Splátkový kalendár, Splatnosť, SOLUS, Spotrebiteľský úver, Úverový produkt, Veriteľ, Výška úveru, Záruka spokojnosti

Doba trvania úveru

Vyjadruje dohodnutú dobu, po ktorú bude klient úver splácať. Tento parameter úveru je zakotvený v zmluve. Výnimkou je revolvingový úver, ktorého dĺžku nemožno vopred určiť.

Súvisiace pojmy: Bonita, Čerpanie úveru, Dlh, Hotovostný úver, Kreditná karta, Nákup na splátky, Predčasné splatenie, Splátka, Splátkový kalendár, Splatnosť, Spotrebiteľský úver, Úverový produkt, Veriteľ, Výška úveru, Záruka spokojnosti

Doklad totožnosti

Je potrebný na vybavenie formalít spojených s úverom. Občan Slovenskej republiky vždy predkladá platný občiansky preukaz a druhý doklad totožnosti. Home Credit akceptuje vodičský preukaz alebo cestovný pas, rodný list alebo zbrojný preukaz.

Súvisiace pojmy: Bezúčelový (neúčelový) úver, Čerpanie úveru, Dlžník, Držiteľ karty, Hotovostný úver, Ideal Credit, Nákup na splátky, Spotrebiteľský úver, Účelový úver, Úver

Hotovostný úver

Je spotrebiteľský bezúčelový (neúčelový) úver, ktorý je klientovi vyplatený v hotovosti (na pošte) alebo na bežný účet. Získané peniaze môže klient použiť na čokoľvek, t.j. na nákup akéhokoľvek druhu tovaru či služieb.

Súvisiace pojmy: Bezúčelový (neúčelový) úver, Čerpanie úveru, Dlh, Dlžník, Doba trvania úveru, Istina, Mesačné splátky, Nezaistený úver, RPMN, Splátka, Splátkový kalendár, Splatnosť, Telefónna pôžička, Úrok, Úroková sadzba, Úver, Úverová zmluva, Úverové podmienky, Výška úveru, Záruka spokojnosti, Zmena výšky splátok

Ideal Credit

Je účelový zaistený spotrebiteľský úver od Home Creditu na úhradu časti alebo celej kúpnej ceny dopravnej techniky.

Súvisiace pojmy: Akontácia, Auto úver, Účelový úver, Poistenie

Ideal Credit +

Je účelový spotrebiteľský úver na financovanie dopravnej techniky, výbavy a doplnkov vozidiel.

Súvisiace pojmy: Akontácia, Auto úver, Účelový úver, Poistenie

Inkaso

Je pokyn na vykonanie platby z účtu klienta. Touto formou sa zvyčajne hradia pravidelné platby (napr. pravidelné mesačné splátky a pod.)

Súvisiace pojmy: Bezhotovostná platba, Dlh, Dlžník, Mesačné splátky, Príkaz k úhrade, Splátkový kalendár, Splatnosť

Istina

Je objem prostriedkov, ktoré si klient požičal. Nesplatenou istinou je zostávajúca čiastka úveru bez budúcich úrokov, ktorú klient veriteľovi ešte neuhradil.

Súvisiace pojmy: Bezúčelový (neúčelový) úver, Čerpanie úveru, Dlh, Dlžník, Doba trvania úveru, Mesačné splátky, Nezaistený úver, RPMN, Splátka, Splátkový kalendár, Splatnosť, Telefónna pôžička, Účelový úver, Úrok, Úroková sadzba, Úver, Úverová zmluva, Úverové podmienky, Výška úveru, Záruka spokojnosti, Zmena výšky splátok

Kreditná karta Českej poisťovne Slovensko

Patrí k medzinárodným platobným kartám štandardu MasterCard Unembossed (neembosovaná karta, t. j. bez reliéfneho písma). Možno ju použiť v obchodoch i bankomatoch označených logom MasterCard a pre transakcie na internete ako v Slovenskej republike, tak v zahraničí. Jednou zo základných výhod kreditnej karty Home Creditu je opakované bezúročné obdobie až 51 dní, ktorého výhody môžu držitelia karty využiť pri nákupe u obchodníkov. Ak klient nemá na karte aktuálne žiadny dlh a kartu aktívne nepoužíva, neplatí žiadne úroky.

Súvisiace pojmy: Aktivácia karty, Bankomat (ATM), Bezhotovostná platba, Bezúročné obdobie, Blokácia karty, Clubcard kreditná karta, Co-brandová kreditná karta (Premia karta), Debetná karta, Disponibilný zostatok, Držiteľ karty, Embosovaná karta, Kreditná karta, Kreditná karta Home Credit, Nákupná karta Premia, PIN, Platobná (banková) karta, Poistenie proti zneužitiu karty, Premia karta Broker Consulting, Premia karta Českej poisťovne, Prémiové konto, Revolvingový úver, Sieť Premia, Strieborná karta Home Credit, Úrok, Úroková sadzba, Úverová karta, Úverový produkt, Úverový rámec, Úverový účet, Vernostný program Premia

Kreditná karta Home Credit

Patrí k medzinárodným platobným kartám štandardu MasterCard Unembossed (neembosovaná karta, t. j. bez reliéfneho písma). Možno ju použiť v obchodoch i bankomatoch označených logom MasterCard a pre transakcie na internete ako v Slovenskej republike, tak v zahraničí. Jednou zo základných výhod kreditnej karty Home Creditu je opakované bezúročné obdobie až 51 dní, ktorého výhody môžu držitelia karty využiť pri nákupe u obchodníkov. Ak klient nemá na karte aktuálne žiadny dlh a kartu aktívne nepoužíva, neplatí žiadne úroky.

Súvisiace pojmy: Aktivácia karty, Bankomat (ATM), Bezhotovostná platba, Bezúročné obdobie, Blokácia karty, Clubcard kreditná karta, Co-brandová kreditná karta (Premia karta), Debetná karta, Disponibilný zostatok, Držiteľ karty, Embosovaná karta, Kreditná karta, Kreditná karta Českej poisťovne Slovensko, Nákupná karta Premia, PIN, Platobná (banková) karta, Poistenie proti zneužitiu karty, Premia karta Broker Consulting, Premia karta Českej poisťovne, Prémiové konto, Revolvingový úver, Sieť Premia, Strieborná karta Home Credit, Úrok, Úroková sadzba, Úverová karta, Úverový produkt, Úverový rámec, Úverový účet, Vernostný program Premia

Medifin

Je spotrebiteľský úver určený na financovanie nadštandardných zdravotných zákrokov a pomôcok. Je poskytovaný na celkovú sumu ceny zákroku alebo iba na dofinancovanie časti ceny, ktorá nie je hradená zdravotnou poisťovňou.

Súvisiace pojmy: Nákup na splátky, Spotrebiteľský úver, Účelový úver, Úver

Mesačné splátky

Začína klient splácať, akonáhle čerpá úver. Jedná sa buď: oo pevne danú čiastku (uvedenú v úverovej zmluve) o alebo percento z úverového rámca na revolvingovom úvere o prípadne percento z vyčerpanej čiastky u kreditnej karty. Napr. ak je úverový rámec 700 € a splátka je 4% z úverového rámca, potom mesačná splátka činí konštantne 28 €.

Súvisiace pojmy: Čerpanie úveru, Dlh, Doba trvania úveru, Hotovostný úver, Inkaso, Istina, Kreditná karta, Mimoriadna splátka, Nákup na splátky, Platobná schopnosť, Pohľadávka, Predčasné splatenie, RPMN, Splátka, Splátkový kalendár, Splatnosť, Spotrebiteľský úver, Úverový produkt, Veriteľ, Výška úveru, Záruka spokojnosti, Zmena výšky splátok

Mimoriadna splátka

Mesačnú splátku je možné u revolvingových úverov kedykoľvek bez ďalších poplatkov zvýšiť o mimoriadnu splátku, ktorá zvyšuje disponibilnú čiastku a znižuje úverové zaťaženie klienta.

Súvisiace pojmy: Čerpanie úveru, Dlh, Doba trvania úveru, Hotovostný úver, Inkaso, Istina, Kreditná karta, Mesačné splátky, Nákup na splátky, Platobná schopnosť, Pohľadávka, Predčasné splatenie, RPMN, Splátka, Splátkový kalendár, Splatnosť, Spotrebiteľský úver, Úverový produkt, Veriteľ, Výška úveru, Záruka spokojnosti, Zmena výšky splátok

Nákup na splátky

Je forma spotrebiteľského účelového úveru, ktorým je možné financovať tovar alebo služby aj bez potrebnej hotovosti. Nákup na splátky s Home Creditom môžu klienti využiť na zhruba 3 700 obchodných miestach po celej Slovenskej republike.

Súvisiace pojmy: Bezúročné obdobie, Doba trvania úveru, Doklad totožnosti, Medifin, Mesačné splátky, Nezaistený úver, Nulové navýšenie, Predčasné splatenie, Splátka, Splátkový kalendár, Splatnosť, Spotrebiteľský úver, Účelový úver, Úverový produkt

Nákupná karta Premia

Je co-brandová kreditná karta, ktorej držiteľ získava za každý nákup 1% z hradenej čiastky späť na svoje prémiové konto. Ďalej potom až 10% z hodnoty nákupu na prémiové konto a k tomu až 15% okamžité zľavy na tovar v sieti obchodov Premia. Možno s ňou bez poplatkov platiť u nás i v zahraničí, uskutočňovať transakcie na internete a vyberať hotovosť z bankomatov po celom svete. Klienti môžu pravidelne využívať bezúročné obdobie v dĺžke až 51 dní.

Súvisiace pojmy: Aktivácia karty, Bankomat (ATM), Bezhotovostná platba, Bezúročné obdobie, Blokácia karty, Clubcard kreditná karta, Co-brandová kreditná karta (Premia karta), Debetná karta, Disponibilný zostatok, Držiteľ karty, Embosovaná karta, Kreditná karta, Kreditná karta Home Credit, Kreditná karta Českej poisťovne Slovensko, PIN, Platobná (banková) karta, Poistenie proti zneužitiu karty, Premia karta Broker Consulting, Premia karta Českej poisťovne, Prémiové konto, Revolvingový úver, Sieť Premia, Strieborná karta Home Credit, Úrok, Úroková sadzba, Úverová karta, Úverový produkt, Úverový rámec, Úverový účet, Vernostný program Premia

Nezaistený úver

Nie je zabezpečený zálohou majetku, ručením alebo iným spôsobom. Finančná inštitúcia tento úver poskytne len na základe ohodnotenia bonity zákazníka. Na splatenie úveru sa dlžník zaväzuje podpisom úverovej zmluvy.

Súvisiace pojmy: Čerpanie úveru, Dlh, Dlžník, Doba trvania úveru, Hotovostný úver, Istina, Mesačné splátky, Mimoriadna splátka, Nákup na splátky, Platobná schopnosť, Pohľadávka, Predčasné splatenie, Splátka, Splátkový kalendár, Splatnosť, Telefónna pôžička, Úrok, Úroková sadzba, Účelový úver, Úver, Záruka spokojnosti, Zmena výšky splátok

Nulové navýšenie

Je zvláštny prípad predaja na splátky, kedy sa súčet splátok a akontácie rovná obstarávacej hodnote veci. To znamená, že klient zaplatí rovnakú sumu, ktorú si požičal (neplatí žiadne úroky ani poplatky). Navyše môže hradiť napr. poistenie úveru.

Súvisiace pojmy: Akontácia, Nákup na splátky, Splátka, Splátkový kalendár, Splatnosť, Spotrebiteľský úver, Účelový úver, Úrok, Úroková sadzba, Úverový produkt

Oddĺženie / osobný bankrot

Je spôsob riešenia úpadku, ktorý bol do slovenského právneho poriadku zavedený insolvenčným zákonom. Jedná sa o krajný spôsob riešenia platobnej neschopnosti nepodnikateľov. Nesmie ísť teda o dlhy z podnikania. O oddĺzení rozhoduje súd na základe prísnych podmienok, a nie vždy ho povolí. Dlžník musí mať speňažiteľný majetok a tiež pravidelný zdroj príjmov, ktorý bude stačiť na zaplatenie aspoň minimálne zákonom stanovenej časti dlhu.

Súvisiace pojmy: Bonita, Dlh, Dlžník, Istina, Mesačné splátky, Zmluvná pokuta, SOLUS, Splátka, Splátkový kalendár, Splatnosť, Upomienka, Úrok, Úroková sadzba, Úverová zmluva, Úverové podmienky, Veriteľ

Overený mobil

Telefónne číslo mobilu, na ktorý sú odosielané SMS správy s overovacími kódy pre potvrdenie operácií v Správcovi financií.

p. a.

(Z lat. Per annum, čo znamená ročný, za rok) - pri úvere značí úrokovú sadzbu za jeden rok. V prípade, že splátkové obdobia sú kratšie ako jeden rok, delí sa úroková sadzba pa počtom týchto období v roku. Napríklad za tri mesiace je to úrok pa delený štyrmi.

PIN

(Personal identification number) je osobné identifikačné číslo, ochranný prvok platobných kariet. Používa sa spravidla pri výbere hotovosti z bankomatu a pri platbe u obchodníka.

Platobná (banková) karta

Je moderný platobný nástroj, ktorý nahrádza hotovosť a umožňuje zákazníkovi prístup k peniazom na účte, t. j. výber hotovosti z účtu prostredníctvom bankomatov, bezhotovostné platenie za tovar a služby u obchodníkov a uskutočňovanie transakcií na internete.

Platobná schopnosť

Je schopnosť klienta hradiť práve splatné záväzky voči veriteľovi.

pm

(Z lat. Per menšie, čo znamená mesačnú, za mesiac) - pri úvere značí mesačnú úrokovú sadzbu.

Pohľadávka

Predstavuje nárok veriteľa na určité plnenie zo strany klienta.

Poistenie

Je vzťah, pri ktorom na seba poisťovňa preberá záväzok, že poistenému zaplatí ujmu, ktorá mu vznikne za podmienok uvedených v poistnej zmluve. Tento záväzok sa realizuje za úplatu - poistné.

Poistenie proti zneužitiu karty

Ponúka Home Credit prostredníctvom poisťovne ku všetkým kreditným kartám za 0,60 € mesačne. Okrem finančnej škody vzniknutej zneužitím karty poskytuje tiež náhradu škody za stratené či odcudzené kľúče a osobné doklady (občiansky preukaz, vodičský preukaz, pas a povolenie na pobyt cudzinca). Poistenie výdavkov ponúka Home Credit k nákupu na splátky, k hotovostným pôžičkám i kartám. Klientom ho poisťovňa plní v prípade nepriaznivej životnej udalosti, ako je dlhodobá práceneschopnosť, strata zamestnania či ukončenie podnikania, priznanie invalidity alebo smrti. Poistné plnenie z daného poistenia vypláca poisťovňa priamo klientovi, ktorý sa podľa svojho uváženia rozhodne, ako ich použije.

Súvisiace pojmy: Aktivácia karty, Bankomat (ATM), Bezhotovostná platba, Blokácia karty, Clubcard kreditná karta, Co-brandová kreditná karta (Premia karta), Debetná karta, Držiteľ karty, Embosovaná karta, Kreditná karta, Kreditná karta Home Credit, Kreditná karta Českej poisťovne Slovensko, Nákupná karta Premia, PIN, Platobná (banková) karta, Premia karta Broker Consulting, Premia karta Českej poisťovne, Prémiové konto, Strieborná karta Home Credit, Úverová karta, Úverový produkt

Poistná udalosť

Je náhodná skutočnosť, s ktorou je spojená povinnosť poisťovateľa vyplatiť poistné plnenie.

Poistné krytie (plnenie)

Je zmluvne dohodnutá suma, ktorú poisťovňa klientovi vyplatí, pokiaľ dôjde k poistnej udalosti.

Poplatok

Je peňažná suma, ktorá je pravidelne (najčastejšie mesačne) vyberaná za určitú službu (napr. poplatok za výber z bankomatu, vedenie účtu a podobne).

Súvisiace pojmy: Bankomat (ATM), Blokácia karty, Kreditná karta, Predčasné splatenie, Spotrebiteľský úver, Úver

Pošta

Je štátny podnik prevádzkujúci poštové služby v SR. Na 1 500 pobočkách pošty je možné požiadať aj o Hotovostný úver Home Creditu. Klient oň môže požiadať priamo na pobočke pošty, na základe občianskeho preukazu a vyplnenej žiadosti o úver. Peniaze sú klientovi vyplatené prevodom na účet alebo vyplatené v hotovosti na pošte.

Súvisiace pojmy: Úver, Úverový produkt

Predčasné splatenie

Je mimoriadne splatenie časti alebo celého úveru ešte pred ukončením doby trvania zmluvy. Home Credit zaručuje klientom predčasné splatenie všetkých poskytovaných úverov bez dodatočných poplatkov. Výška poplatku pre predčasné splatenie úveru na automobily je uvedená v úverových zmluvných podmienkach, ktoré sú súčasťou úverovej zmluvy.

Premia karta Broker Consulting

Je co-brandová kreditná karta určená klientom nezávislej konzultantskej firmy Broker Consulting. Jej držiteľ získava za každý nákup 1% z hradenej čiastky späť na svoje prémiové konto, ktoré sa mu prevádzajú na ČP Invest. Ďalej potom až 10% z hodnoty nákupu na prémiové konto a k tomu až 15% okamžité zľavy na tovar v sieti obchodov Premia. Možno s ňou bez poplatkov platiť u nás i v zahraničí, uskutočňovať transakcie na internete a vyberať hotovosť z bankomatov po celom svete. Klienti môžu pravidelne využívať bezúročné obdobie v dĺžke až 51 dní.

Súvisiace pojmy: Aktivácia karty, Bankomat (ATM), Bezhotovostná platba, Bezúročné obdobie, Blokácia karty, Clubcard kreditná karta, Co-brandová kreditná karta (Premia karta), Debetná karta, Disponibilný zostatok, Držiteľ karty, Embosovaná karta, Kreditná karta, Kreditná karta Home Credit, Kreditná karta Českej poisťovne Slovensko, Nákupná karta Premia, PIN, Platobná (banková) karta, Poistenie proti zneužitiu karty, Premia karta Českej poisťovne, Prémiové konto, Revolvingový úver, Sieť Premia, Strieborná karta Home Credit, Úrok, Úroková sadzba, Úverová karta, Úverový produkt, Úverový rámec, Úverový účet, Vernostný program Premia

Premia karta Českej poisťovne

Je co-brandová kreditná karta, ktorej držiteľ získava za každý nákup 1% z hradenej čiastky späť na svoje prémiové konto. Prémiové koruny môžu klienti vyčerpať na produkty Českej poisťovne - napr. penzijné pripoistenie, životné poistenie alebo povinné ručenie. Ďalej potom klient získava až 10% z hodnoty nákupu na prémiové konto ak tomu až 15% okamžité zľavy na tovar v sieti obchodov Premia. Možno s ňou bez poplatkov platiť u nás i v zahraničí, uskutočňovať transakcie na internete a vyberať hotovosť z bankomatov po celom svete. Klienti môžu pravidelne využívať bezúročné obdobie v dĺžke až 51 dní.

Súvisiace pojmy: Aktivácia karty, Bankomat (ATM), Bezhotovostná platba, Bezúročné obdobie, Blokácia karty, Clubcard kreditná karta, Co-brandová kreditná karta (Premia karta), Debetná karta, Disponibilný zostatok, Držiteľ karty, Embosovaná karta, Kreditná karta, Kreditná karta Home Credit, Kreditná karta Českej poisťovne Slovensko, PIN, Nákupná karta Premia, Platobná (banková) karta, Poistenie proti zneužitiu karty, Premia karta Broker Consulting, Prémiové konto, Revolvingový úver, Sieť Premia, Strieborná karta Home Credit, Úrok, Úroková sadzba, Úverová karta, Úverový produkt, Úverový rámec, Úverový účet, Vernostný program Premia

Prémiové konto

Súvisí s Premia kartou. Ak s ňou klient platí, získava na svoje konto prémiové koruny, ktoré môže po nazbieraní určitého množstva buď minúť za tovar a služby, alebo využiť na úhradu služieb u obchodných partnerov (napr. úhrada poistných produktov u Českej poisťovne a pod.)

Súvisiace pojmy: Co-brandová kreditná karta (Premia karta), Držiteľ karty, Nákupná karta Premia, Premia karta Českej poisťovne, Sieť Premia, Vernostný program Premia

Príkaz k úhrade

Je úkon, ktorým majiteľ účtu požaduje od banky vykonanie určitej platby z jeho účtu na účet iného subjektu. Od tohto príkazu je odvodený tzv. trvalý príkaz na úhradu, ktorým sa z účtu prevádza opakovane rovnaká čiastka.

Revolvingový úver

čerpá klient opakovane prostredníctvom úverovej karty, a to až do výšky dohodnutého úverového rámca. Každým nákupom sa táto suma znižuje, každou splátkou sa naopak prostriedky na ďalšie využitie zvyšujú.

RPMN

Ročnou percentuálnou mierou nákladov na spotrebiteľský úver sa rozumejú celkové náklady spotrebiteľského úveru pre spotrebiteľa vyjadrené ako ročné percento z celkovej výšky spotrebiteľského úveru.

Ručenie

Je jedným zo zaisťovacích prostriedkov, ktorý spočíva v povinnosti uspokojiť pohľadávku veriteľa v prípade, že tak neurobí klient. Ručenie je zaisťovacím vzťahom nie medzi klientom a veriteľom, ale medzi veriteľom a treťou osobou - ručiteľom.

Ručiteľ

Je osoba poskytujúca ručenia (berie na seba voči veriteľovi záväzok, že pohľadávku uhradí, ak tak neurobí klient).

Sieť Premia

Je združenie partnerov spoločnosti Home Credit, ktoré držiteľom Premia kariet ponúka zvýhodnené nákupy. V súčasnej dobe je možné s Premia kartou získať až 10% z hodnoty nákupu na zhruba tisíc tristo obchodných miestach v celej ČR. Navyše zaplatením Premia kartou v akomkoľvek obchode mimo siete Premia získava jej majiteľ automaticky 1% z ceny nákupu na svoj prémiový účet. Získané prémiové koruny môže klient následne využiť podľa typu svojej Premia karty.

SOLUS

Je záujmové združenie právnických osôb, ktorého cieľom je v rámci tzv. zodpovedného úverovania prispievať k prevencii predlžovania klientov, k prevencii rastu počtu dlžníkov v omeškaní, prispievať k zvyšovaniu vymáhateľnosti súčasných dlhov po splatnosti a znižovať potenciálne finančné straty veriteľov. Solus riadi databázu neplatičov členských spoločností. Home Credit je zakladajúcim členom.

Splátka

Je peňažná suma, ktorú klient pravidelne uhrádza veriteľovi a spláca tak poskytnutý úver. V splátkach je najmä zahrnutá príslušná časť istiny, úroky, poplatky, prípadne poistenie, ak je k úveru dohodnuté.

Splátkový kalendár

Je stanovený postup splácania úveru, časový rozvrh splácania úveru.

Splatnosť

Je vopred dohodnutá doba, počas ktorej sa klient zaviazal splatiť úver, respektíve jednotlivé splátky úveru.

Spotrebiteľský úver

Je úver poskytovaný fyzickým osobám na nákup spotrebných predmetov či služieb.

Storno

Je zrušenie chybného záznamu či operácie.

Strieborná karta Home Credit

Je úverová karta, prostredníctvom ktorej čerpá klient revolvingový (t. j. opakovaný a časovo neobmedzený) úver. Úverový rámec (finančný limit) je možné čerpať až do výšky 1 350 €. Pokiaľ klient úverovú kartu nepoužíva, neplatí žiadne poplatky.

Telefónna pôžička

Je hotovostný úver až do výšky 4 300 €, ktorého vybavenie garantuje Home Credit do niekoľkých málo dní. Medzi prednosti Telefónnej pôžičky patria nulové poplatky za vybavenie aj predčasné splatenie úveru a mesačná záruka spokojnosti.

Transakcia

Je prevedenie platby za nákup tovaru či služby úverovou kartou klienta alebo výber hotovosti z bankomatu.

Trvalým príkazom

Dáva majiteľ účtu povolenia banke na realizáciu a zúčtovanie opakujúcich sa platieb.

Účelový úver

Je druh spotrebiteľského úveru, ktorý môže klient využiť iba na financovanie vopred stanoveného konkrétneho tovaru alebo služieb.

Upomienka

Je výzva klientovi, aby uhradil splátku či inú dlžnú čiastku, ktorú veriteľ nedostal v stanovenom termíne.

Úrok

Je peňažná odmena, ktorú platí klient veriteľovi za požičanie peňazí. Veľkosť úroku je závislá na výške istiny (veľkosti poskytnutého objemu peňazí, t. j. úveru), na výške úrokovej sadzby a na dobe trvania úveru.

Úroková sadzba

Je cena požičaných peňazí obvykle vyjadrená v percentách za rok. Konkrétna výška tejto ceny (sadzby) súvisí s dobou, na ktorú sú peniaze požičané, a často aj s čiastkou.

Úver

Je poskytnutie peňazí za úrok, t. j. veriteľ požičia peniaze klientovi (poskytne mu úver) s tým, že po určitej dobe klient vráti peniaze späť. Ako odmenu za poskytnutie peňazí platí klient veriteľovi úrok.

Úverová karta

Je založená na princípe revolvingu a umožňuje jej majiteľovi nakupovať či čerpať hotovosť až do výšky úverového rámca.

Úverová zmluva

Je písomná dohoda medzi veriteľom a klientom. Na jej základe sa veriteľ zaväzuje poskytnúť v prospech klienta peňažné prostriedky do určitej sumy; klient sa zaväzuje poskytnuté peniaze vrátiť a zaplatiť veriteľovi úroky. Úverová zmluva obsahuje okrem iného informácie o výške, prípadne účele úveru, výške úrokovej sadzby, RPMN, termínoch a sume na čerpanie, spôsobe čerpania úveru, termínoch a sume splátok úveru, termínoch úhrady úrokov, spôsobe úhrady splátok, konečnej splatnosti úveru, spôsobe zabezpečenia úveru , postupu v prípade, že dlžník nehradí splátky úveru a úroky atď.

Úverové podmienky

Zakotvujú práva a povinnosti medzi spoločnosťou a klientom, ktorému spoločnosť poskytuje úver na základe úverovej zmluvy. Sú neoddeliteľnou súčasťou úverovej zmluvy o poskytnutí úveru uzatváranej medzi spoločnosťou Home Credit a klientom.

Úverový produkt

Je konkrétny typ úveru - napr Telefónne pôžička, nákup na splátky, Strieborná karta Home Credit, Premia karta Českej poisťovne.

Úverový rámec

Je maximálny objem úveru, ktorý môže klient čerpať. Výšku úverového rámca je možné dohodou meniť hore aj dole. Klient si výberom úverového rámca volí objem peňazí, ktoré má celkom k dispozícii. U revolvingového úveru (Strieborné karty) je potom výška mesačnej splátky stanovená percentom z úverového rámca. V prípade kreditných kariet je mesačná splátka daná percentom z vyčerpanej čiastky.

Úverový účet

Je účet, na ktorom finančná inštitúcia eviduje poskytnutý revolvingový úver.

Variabilný symbol

Je maximálne desaťmiestny údaj uvádzaný pri realizácii platieb. Slúži na identifikáciu platby, ide o správu pre príjemcu platby (v Home Credite sa ako variabilný symbol používa číslo úverovej zmluvy).

Veriteľ

Je fyzická alebo právnická osoba poskytujúca spotrebiteľský úver v rámci svojej podnikateľskej činnosti.

Vernostný program Premia

Vytvorila spoločnosť Home Credit v roku 2008. Vďaka tomuto programu môžu držitelia Premia kariet pri každom nákupe získať 1% až 10% v sieti Premia späť a špeciálne zľavy môžu využiť v sieti partnerských obchodov. Možno s nimi platiť u nás i v zahraničí, uskutočňovať transakcie na internete a vyberať hotovosť z bankomatov po celom svete. Klienti môžu pravidelne využívať bezúročné obdobie v dĺžke až 51 dní.

Výpis z úverového účtu

Je doklad, ktorý klient dostáva pravidelne každý mesiac, akonáhle začne čerpať revolvingový úver. Na výpise je uvedená výška mesačnej splátky, počiatočný stav účtu, pohyby v mesiaci, disponibilný zostatok atď.

Výška úveru

Je suma, ktorú si klient požičal od veriteľa.

Záruka spokojnosti

Je benefitom hotovostných úverov. Klient tak získa jeden mesiac na to, aby si úver rozmyslel a prípadne bez udania dôvodu a bez poplatkov alebo sankcií peniaze vrátil. Ak tak urobí, nie sú mu za toto obdobie účtované ani žiadne úroky.

Zmena výšky splátok

Je jedným z benefitov hotovostných úverov. Pokiaľ si klient túto službu dohodol pri uzatváraní úverovej zmluvy, môže kedykoľvek v priebehu splácania úveru požiadať o zmenu výšky splátok. Splátky si môže podľa svojich aktuálnych finančných možností zvýšiť alebo naopak znížiť.

Zmluvná pokuta

Je dohodnutá peňažná sankcia, ktorú platí zmluvná strana, ktorá porušila určitý svoj záväzok, druhej zmluvnej strane. Nárok na zmluvnú pokutu vyplýva zo zmluvy a z príslušného právneho predpisu.

Úverové podmienky priamo pre Vás

Kód nájdete nad logom v ľavom hornom rohu vašej zmluvy
Kde nájdem kód zmluvy?Kód nájdete nad logom v ľavom hornom rohu vašej zmluvy

Slovník pojmov

V Slovníku pojmov nájdete výrazy týkajúce sa všetkých produktov, ktoré vám ponúkame:

Prejsť na slovník pojmov

Kontakty

  • Klientska linka
    0850|11|11|18
  • Klientska linka auto
    033|776|74|04
Zobrazit všetky kontakty